De Arbowet is er voor iedereen

De Arbowet… Ieder bedrijf heeft ermee te maken. Het is een wet voor welzijn en veiligheid, voor productiviteit en arbeidsvreugde, voor werkgever en werknemer. Het is een tool voor de manager om een goed werkend team te krijgen. Om de doelstellingen te realiseren.
De inrichting van de kantoorruimte is aan (Europese) wet- en regelgeving onderworpen. Wetenschappelijk onderzoek ligt ten grondslag aan de hoogte, breedte en diepte.

Wat heeft de Arbowet over de kantoorruimte te zeggen?

Op grond van de Arbowet zijn met het oog op veilige en gezonde werkplekken normen vastgesteld met betrekking tot:

  • de omvang van de werkplek
  • de grootte van het kantoormeubilair.

Hierbij moet u er rekening mee houden, dat de verantwoordelijkheid van de werkgever niet bij de buitendeur van het kantoorpand ophoudt. In deze tijd van Het Nieuwe Werken is dit namelijk ook van toepassing op de werkplekken elders. Ook het thuiswerken is daarbij inbegrepen.

Hoe groot is een goede werkplek?

Om zijn of haar werk goed te kunnen doen, moet een werknemer een zekere mate van bewegingsvrijheid hebben. Ontbreekt dit, dan komt dit de motivatie en de productiviteit niet ten goede. Het resultaat dat de manager met zijn team behaalt, wordt dan negatief beïnvloed. En dat wil iedere manager toch voorkomen?!

Een verantwoorde werkplek is 5 m2 per werknemer. In deze ruimte bevindt zich ook het bureau en de bureaustoel. Voor kastruimte moet extra plek worden ingeruimd. De bewegingsruimte van de werknemer helpt hem ook om met enige regelmaat korte pauzes in te lassen tijdens het werk. Kort pauzeren is goed voor zowel de efficiency, als voor de gezondheid.

Het oog wil ook iets

De hoeveelheid licht(inval) en het kleurgebruik hebben eveneens invloed op de grootte van de werkplek. Een lichte werkplek oogt ruimer dan een donkere. Op de achtergrond heeft dit effect op het welzijn en op de productiviteit. Het is dus goed om hieraan voldoende aandacht te besteden.

Daarnaast zijn orde en chaos op de werkplek elkaars tegenpolen. Een ordelijke, opgeruimde werkplek is goed voor de efficiency. De werkgever kan hieraan zijn steentje bijdragen door bijvoorbeeld de bekabeling van elektrische apparatuur uit het zicht te houden.

Ergonomisch meubilair

Een ander hoofdpunt is de omvang van het kantoormeubilair. Ergonomisch meubilair is waardevol, omdat het goed is voor werknemer èn werkgever. Gezondheidsklachten van de werknemer plaatsen immers de manager voor een probleem. Hoe kan de manager het team optimaal inzetten?

Er zijn (Europese) normen ontwikkeld voor de hoogte, breedte en diepte van bureau en stoel. Deze zijn vastgelegd in de regelingen EN-527 en EN-1335. O.b.v. de Europese normen zijn per land specifieke richtlijnen opgesteld. De gemiddelde Nederlander is nu eenmaal langer dan de gemiddelde Zuid-Europeaan.

Het ergonomische bureau
Ergonomisch gezien is een in hoogte verstelbaar bureau ideaal. Is de hoogte van het bureau niet instelbaar, dan is in Nederland 74 cm de norm. Is het wel instelbaar, dan geldt voor het werkblad een range van 65 tot 85 cm. De ideale breedte is 160 cm, maar 120 cm is vereist. Bovendien moet het bureaublad tenminste 80 cm diep zijn.

Onder het bureaublad moet voldoende ruimte zijn voor de benen. Binnen de eerste 80 cm in de diepte is daarvoor minimaal 12 cm vanaf de grond beschikbaar. Tenslotte is er nog een norm voor de dikte van het bureaublad. Voor een goede werkhouding mag het bureaublad niet meer dan 5,5 cm dik zijn. Anders komt de verhouding met de stoel namelijk in het gedrang.

De ergonomische stoel
Ook ergonomische stoelen zijn verstelbaar. In Nederland geldt voor de hoogte van de zitting een range van 41 tot 55 cm. De diepte van de zitting is 38 tot 48 cm. Voor de rugleuning gelden een hoogte van minimaal 37 cm en een breedte van 36 tot 46 cm.

Goede armsteunen tenslotte helpen RSI voorkomen. Een goede armsteun is minimaal 5 cm breed, 20 cm lang en 20 tot 30 cm hoog.

De Arbowet is er voor u!

Ziekteverzuim is nadelig voor de organisatie. Dankzij de Arbowet zijn normen vastgesteld voor ergonomisch meubilair, etc. De besparing op ziektekosten en verzuim is goed voor het bedrijfsresultaat. En dus ook voor de individuele manager.
Kortom: de Arbowet is er voor u!